Licitație fabrică lactate Târgoviște - teren, clădiri și utilaje specifice în conservare


Societatea Lactate Natura SA vinde la licitație activul din Municipiul Târgoviște compus din teren cu o suprafață totală de 8.288,64 mp, pe care sunt edificate 7 corpuri de clădire, cu suprafața construită la sol de 3.270 mp, împreună cu utilaje specifice fabrică lactate, aflate în conservare. Bunurile menționate se vând împreună.


Activul este situat în zona semicentrală a Municipiului Târgoviște, cu o destinație mixtă, respectiv administrativă, comercială și rezidențială. Accesul se realizează direct din Bulevardul Independentei, ce face legătura cu Bulevardul Constantin Brătianu la sud, respectiv cu Bulevardul Mircea cel Bătrân la nord, cu o deschidere de peste 60 m. Activul poate fi vizionat pe bază de programare efectuată cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior momentului la care se dorește vizionarea și cu respectarea condițiilor menționate în documentele atașate.


Prețul minim de vânzare la următoarea licitație este de 9.000.000 lei, plus TVA (în preț fiind inclusă și valoarea echipamentelor reprezentând linia de producție a societății, astfel cum sunt enumerate exemplificativ în Anexele Caietului de Sarcini).

Următoarea licitație va avea loc la data de 21.06.2024, ora 11:00, iar înscrierea la licitație se realizează prin transmiterea documentelor și informațiilor solicitate, pe adresa de e-mail office@bda.com.ro, respectiv conform celor precizate în Regulamentul de vânzare/Caietul de Sarcini de mai jos. Licitația publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu prezență fizică, va fi desfășurată în condițiile Regulamentului de vânzare și a Caietului de sarcini.


Participarea la licitație este condiționată de plata taxei de participare nerambursabile în cuantum de 2.000 lei plus TVA în contul societății cu nr. RO21 BTRL 0160 1202 F356 46XX deschis de LACTATE NATURA S.A. la Banca Transilvania, Sucursala Târgoviște, respectiv plata garanției de participare la licitație, în cuantumul și condițiile indicate în documentele atașate.


Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail office@bda.com.ro și/sau tel. 021.322.03.12.


Situarea exactă a activului este următoarea:

DOCUMENTE LICITAȚIE:

Regulamentul de vânzare

Caietul de sarcini al licitației