Complex comercial situat lângă Palatul Parlamentului - 8532 mp teren, 4.303 mp construiți

Lichidatorul judiciar al societății Home Art Galleria SA – în faliment, debitoare în dos. nr. 26567/3/2012, de pe rolul Tribunalului București, vinde la licitație fost complex comercial tip mall, compus din teren intravilan de 8.532 mp și construcții cu o suprafață construită de 4.303 mp, situat în București, str. Calea Rahovei, nr. 175D, Sector 5.


Bunul imobil are front stradal la Calea Rahovei iar în apropierea acestuia se află Grădina Palatul Bragadiru, Academia Română, Piața de Flori, Catedrala Mântuirii Neamului și Palatul Parlamentului.


Prețul minim de vânzare la licitația următoare este de 7.000.000 Euro, plus TVA.


Următoarea licitație va avea loc la data de 27.06.2024, ora 13.30, iar înscrierea la licitație se realizează prin transmiterea documentelor și informațiilor solicitate pe adresa de e-mail office@bda.com.ro, respectiv conform celor precizate în Regulamentul de vânzare/Publicația de vânzare atașată.


Licitația publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu prezență fizică, va fi desfășurată în condițiile Regulamentului de vânzare și a Caietului de sarcini aferent, completate cu dispozițiile Legii 85/2006.


Conform informațiilor primite de la autorități, clădirea care face obiectul valorificării este încadrată în lista monumentelor istorice, vânzarea fiind supusă respectării procedurii de exercitare a dreptului de preempțiune al statului.


Pentru informații suplimentare, inclusiv pentru achiziționarea Caietului de sarcini, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@bda.com.ro.


Situarea exactă a bunului imobil este următoarea:

Image Gallery