Procedura insolvenței

Procedura insolvenței aplicată profesioniștilor - Legea 85/2014

Suntem experți în domeniu și avem o experiență semnificativă, de peste 20 de ani, în gestionarea și finalizarea cu succes a procedurilor de insolvență. Ne-am remarcat prin capacitatea noastră de a elabora planuri de reorganizare solide și de a negocia conținutul acestora cu creditorii.

În cadrul procedurii de insolvență, conștientizăm importanța găsirii unor soluții viabile și sustenabile pentru a restructura datoriile și a permite continuarea activității companiei sau a organizației.

Avem o abordare proactivă și creativă pentru identificarea căilor de reorganizare care să ofere cea mai bună șansă de succes atât pentru debitor, cât și pentru creditori.

În plus, gestionăm cu atenție toate aspectele legale și administrative ale procedurilor de insolvență, asigurându-ne că toate cerințele legale și reglementările sunt respectate în mod riguros. Astfel, putem oferi un serviciu complet și profesionist care să ofere încredere creditorilor și să contribuie la finalizarea cu succes a procedurilor.

În cadrul expertizei noastre extinse în gestionarea procedurilor de faliment, ne ocupăm cu determinare de valorificarea activelor pentru a maximiza recuperarea fondurilor pentru creditori și a asigura o finalizare eficientă a procedurii.

Procedurile de faliment sunt deseori complexe și impun multiple aspecte legale și operaționale. Avem abilitatea de a gestiona cu pricepere toate aceste aspecte și de a dezvolta strategii eficiente de valorificare a activelor. Acest lucru implică evaluarea corectă a activelor disponibile pentru vânzare, identificarea celor mai bune piețe sau cumpărători potențiali, precum și stabilirea strategiei optime pentru a maximiza valoarea activelor.

Suntem conștienți că timpul este adesea un factor critic în procedurile de faliment, și de aceea ne angajăm să acționăm cu celeritate și eficiență. Colaborăm strâns cu părțile implicate în procedură pentru a dezvolta un plan de acțiune rapid și pentru a implementa eficient măsurile necesare pentru valorificarea activelor.

Portofoliu

O parte din dosarele din portofoliu:

Retail Park Magnolia SRL, Prisma Town SA, Vinalcool Bucureşti SA, Siderca S.A. Călăraşi, Republica S.A. Bucureşti, Urex S.A. Rovinari, Euro Tyres Manufacturing și altele.

Procedura insolvenței este reglementată prin Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, lege care se dorește un adevărat cod al insolvenței, incluzând în același act normativ procedurile de prevenire a insolvenței, procedura de insolvență propriu zisă (fosta Lege 85/2006 privind procedura insolvenței), insolvența grupului de societăți, insolvența instituțiilor de credit și a societăților de asigurare și reasigurare, respectiv prevederi privind insolvența transfrontalieră. Deținem expertiza și experiența necesară pentru implicarea în oricare dintre aceste proceduri.

Procedura insolvenței aplicată persoanelor fizice – Legea 151/2015

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 464, din data de 26.06.2015, și va intra în vigoare de la data de 31.12.2016. Avâns în vedere actualitatea reglementării am pus în secțiunea de articole http://www.barbu-si-asociatii.ro/articole un material care trateaza pe larg prevederile legii.

În esență Legea insolvenței persoanei fizice instituie o procedură colectivă pentru redresarea situației financiare a debitorului – persoană fizică, de bună-credință, în vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului acestuia și descărcarii de datorii, în condițiile legii.

Procedurile de insolvență prevăzute de Legea nr. 151/2015 se aplică debitorului persoană fizică ale cărui obligații nu rezultă din exploatarea unei întreprinderi (adică nu este profesionist în sensul art. 3 al Codului civil, care arată la al. (3): „Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.” și care:

  1. are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită de cel puțin 6 luni anterior depunerii cererii în România;
  2. este în stare de insolvență (caracterizată prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor pe măsură ce acestea devin scadente) și nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să își execute obligațiile contractate;
  3. cuantumul total al obligațiilor sale scadente este cel puțin egal cu valoarea-prag (15 salarii minime pe economie), mai puțin pentru procedura simplificată de insolvență (maxim 10 salarii minime pe economie).

Nu poate beneficia de procedură debitorul care a mai fost subiect al unei astfel de proceduri ce s-a încheiat cu eliberarea de datoriile reziduale, cu mai puțin de 5 ani anterior formulării unei noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței.

Bunurile din averea debitorului care nu sunt supuse valorificării în cadrul procedurii de insolvență sunt: bunurile de uz personal sau casnic (fără ca valoarea fiecăruia să depășească 5.000 lei), obiectele de cult (fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 lei și dacă nu sunt mai multe de același fel), un vehicul (care să valoreze cel mult 5.000 euro și să fie indispensabil), obiectele necesare debitorului ce suferă de un handicap sau persoanelor din întreținerea sa și obiectele destinate îngrijirii bolnavilor, alimentele, bunurile ce servesc la exercitarea ocupației/profesiei, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele și semințele pentru cultură dacă debitorul se ocupă cu agricultura, scrisorile, fotografiile și tablourile personale sau de familie.

Legea include la bunuri neurmăribile și sumele necesare pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru debitor și cei aflați în întreținerea sa, care nu pot fi alocate plății creditorilor. 

Formele procedurii:

  1. Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor;
  2. Procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active;
  3. Procedura simplificată de insolvență.

Cu respectarea condițiilor legale, procedura poate fi deschisă exclusiv la inițiativa debitorului persoană fizică, care însă nu este obligat să apeleze la prevederile legii.

Debitorul aflat în stare de insolvență astfel cum aceasta este definită de lege, poate depune la comisia de insolvență o cerere de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor.

În cazul în care debitorul consideră că situația sa financiară este iremediabil compromisă și un plan de rambursare a datoriilor nu poate fi elaborat și pus în executare, acesta poate solicita direct instanței judecătorești deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active.

Pentru mai multe amanunte vă invităm să accesați secțiunea de articole http://www.barbu-si-asociatii.ro/articole.