Anunț asupra Modificării și Prelungirii Planului de reorganizare privind debitorul Euro Tyres Manufacturing SRL

Subscrisa, Business Recovery BD&A SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Euro Tyres Manufacturing SRL, conform Hotărârii din data de 04.05.2018 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 14239/3/2018, în temeiul prevederilor art. 137 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 


ANUNȚĂ 


depunerea în dosarul nr. 14239/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, a Modificării și Prelungirii Planului de reorganizare privind pe debitorul Euro Tyres Manufacturing SRL, propusă de către creditorul Alton Media Group LLC. 


Modificarea și Prelungirea Planului de reorganizare propus de creditor a fost depusă la dosarul cauzei, în baza prevederilor art. 136 și 137 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, de către administratorul judiciar Business Recovery BD&A SPRL. 


Adunarea creditorilor debitorului pentru votarea planului va avea loc la sediul administratorului judiciar din str. General H. M. Berthelot nr. 84, parter, spațiul B, Sector 1, București, fiind programată pentru data de 25.05.2023, ora 15.00, cu următoarea ordine de zi:


1. Aprobarea Modificării și Prelungirii Planului de reorganizare a activității Euro Tyres Manufacturing SRL, propusă de către creditorul Alton Media Group LLC. 


În cadrul adunării creditorilor este admisibilă votarea prin corespondență cu respectarea art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. 


Propunere modificare plan:

2023.04 - Modificare plan - propusa Alton ETM