Articole

Limitele aprecierii judecătorești cu privire la reorganizarea activității

Articol postat pe site-ul juridice.ro

Articolul are rolul de a scoate în evidență importanța economică și socială a Legii nr. 85/2014, subliniind că trebuie să se urmărească, atunci când este posibil, acordarea unei șanse de redresare a debitoarei. Se face referire și la tendințele existente la nivel european, cu referire la Directiva emisă de Parlamentul European și Consiliu cu nr. 2016/0359 (COD) din data de 22 noiembrie 2016

Notificarea salariaților la deschiderea procedurii insolvenței Legea 85/2006

Articol de importanță pentru salariați

Notificarea deschiderii procedurii reprezintă una dintre primele măsuri pe care administratorul judiciar sau lichidatorul este obligat să le întreprindă în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 20, respectiv art. 25 din Lege. Legea prevede că notificarea se va trimite tuturor creditorilor menționați în lista depusă de către debitor, debitorului și registrului în care acesta este înmatriculat. Dar ce se înțelege prin sintagma „tuturor creditorilor”? Descoperă mai multe în prezentul articol.

Închiderea procedurii insolvenței, Legea 85/2006

Potrivit art. 131 din Legea 85/2006: În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta Lege, dacă se constată ca nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Lichidarea societăților potrivit Legii 31/1990

Sediul materiei: Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Sintagma ”lichidare voluntară” acoperă în fapt o mulțime de situații, nu în toate se ajunge printrun act de voință al asociaților/acționarilor, voluntar, toate procedurile au însă ca finalitate dispariția entității care a ajuns în lichidare. Află ce trebuie să știi.